CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ: GIẾNG KHOAN – HỆ THỐNG BƠM NƯỚC CHO TRƯỜNG HỌC

Với hệ thống nước khép kín DAPHOVINA, bao gồm một Giếng khoan và hệ thống bơm cấp nước vào bồn nước inox cao cấp DAPHOVINA , chân giá đỡ. ng ty Đăng Phong đã góp chút sức mình đưa nước sạch về với Trường Tiểu học Ea Tir – Ea Hleo.


COMPANY PROFILE