Hội nghị doanh nghiệp, hội viên khu vực Tây Nguyên năm 2022

Sáng 2/12, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp, Hội viên khu vực Tây Nguyên năm 2022.

Dip này, VCCI trao Bằng khen của Chủ tịch VCCI cho Daphovina đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh  và những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.


COMPANY PROFILE