Cùm gai


Mã sản phẩm

DPVN.NIB

Dòng sản phẩm

Linh kiện phụ tùng


 

Thông tin sản phẩm

Co cút cùm (hay thường gọi cùm gai) là các linh phụ kiện đấu nối cho mọi sản phẩm bơm điện thả chìm. Sản phẩm bằng vật liệu inox được gia công và tiện gai đầu ra nước phù hợp với mọi kích thước cỡ bơm, đáp ứng nhu cầu đấu nối ống nước nhựa cho Quý khách hàng, đủ tiêu chuẩn “Bền đẹp rẻ”

Tải tài liệu
Công suất bơmĐầu nối nước raChú giải
1/2HP - 220VCO34/27Co gai 34 ra 27
1HP - 220VCO34/27
CO34/34
Co gai 34 ra 27
Co gai 34 ra 34
1.5HP - 220VCO42/34
CO42/42
Co gai 42 ra 34
Co gai 42 ra 42
2HP - 220VCO49/34
CUT49/42
CUM40
Co gai 49 ra 34
Cút gai 49 ra 42
Cùm 40
2.5HP - 220VCO42/42
CUM42/40
Co gai 42 ra 42
Cùm gai 42 ra 40
3HP - 220VCUT49/42Cút 49 ra 42
4HP - 220V CUM49/45
CUM49/50
Cùm gai 49 ra 45
Cùm gai 49 ra 50
5HP - 380VCUM49/45
CUM49/50
Cùm gai 49 ra 45
Cùm gai 49 ra 50
4HP - 380VCUT49/42Cút gai 49 ra 42
7HP - 380VCUM49/45
CUM49/50
Cùm gai 49 ra 45
Cùm gai 49 ra 50
Mã sản phẩmỐng xã
1HP - 220V60
1.5HP - 220V60
2HP - 220V60
2.5HP - 220V60
3HP - 220V60
5HP - 380V90
4HP - 380V90
7HP - 380V90
10HP - 380V90
15HP - 380V90
Công suất bơmĐầu nối nước raChú giải
1/2HP - 220VCUT49/30
CUT49/34
Cút gai 49 ra 30
Cút gai 49 ra 34
1HP - 220VCUT49/30
CUT49/34
Cút gai 49 ra 30
Cút gai 49 ra 34
1.5HP - 220VCUT49/34
CUT49/40
CUM49/40
Cút gai 49 ra 34
Cút gai 49 ra 40
Cùm gai 49 ra 40
2HP - 220VCUT49/34
CUT49/40
CUM49/40
CUM49/45
Cút gai 49 ra 34
Cút gai 49 ra 40
Cùm gai 49 ra 40
Cùm gai 49 ra 45
3HP - 220VCUT49/40
CUM49/40
CUM49/45
CUM49/50
Cút gai 49 ra 40
Cùm gai 49 ra 40
Cùm gai 49 ra 45
Cùm gai 49 ra 50
4HP - 220VCUT49/40
CUM49/40
CUM49/45
CUM49/50
Cút gai 49 ra 40
Cùm gai 49 ra 40
Cùm gai 49 ra 45
Cùm gai 49 ra 50
5HP - 380VCUM49/40
CUM49/45
CUM49/50
Cùm gai 49 ra 40
Cùm gai 49 ra 45
Cùm gai 49 ra 50
7HP - 380VCUM49/45
CUM49/50
Cùm gai 49 ra 45
Cùm gai 49 ra 50
10HP - 380VCUM49/45
CUM49/50
Cùm gai 49 ra 45
Cùm gai 49 ra 50

 

 

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của DAPHOVINA Đội ngũ tư vấn của công ty sẽ liên hệ đến Quý khách trong 24h tới

Thông tin liên hệ

Gửi thông tin
COMPANY PROFILE