THUYỀN THÚNG DAPHOVINA ĐẾN VỚI MIỀN TRUNG

Thông qua nhóm bạn K18 Đại Học Luật của Anh Nguyễn Hải Ninh, Daphovina gửi tặng 4 tỉnh Miền Trung (Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh) thân yêu 20 thuyền thúng.


COMPANY PROFILE