Thỏa thuận Ký kết hợp tác giữa Trường Đại Học Nha Trang và Công ty Đăng Phong

Chiều 23/10, tại Phòng họp số 02, Trường Đại học Nha Trang và Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ – Xuất nhập khẩu Đăng Phong (Công ty Đăng Phong) đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Nội dung hợp tác trong các lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Chiều 23/10, tại Phòng họp số 02, Trường Đại học Nha Trang và Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ – Xuất nhập khẩu Đăng Phong (Công ty Đăng Phong) đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Theo thỏa thuận được ký kết, Công ty Đăng Phong và Trường Đại học Nha Trang sẽ triển khai các nội dung hợp tác chủ yếu:

– Trường Đại học Nha Trang xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn để đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công nhân, cán bộ quản lý của công ty.

– Hai bên đề xuất và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án có khả năng ứng dụng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phù hợp với thế mạnh của mỗi bên.

– Công ty Đăng Phong tham gia giảng dạy và đánh giá chất lượng đào tạo sinh viên, cùng với Trường Đại học Nha Trang xây dựng và hiệu chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn doanh nghiệp, sát thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp.

– Hàng năm, Công ty phối hợp với Nhà trường cấp học bổng cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc. Tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, xuất sắc đến làm việc tại Công ty. Đồng thời, Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của Trường tham gia thực tập, tìm hiểu thực tế sản xuất và quản lý tại Công ty.

Công ty Đăng Phong là doanh nghiệp đóng trên địa bàn Tây Nguyên, chuyên sản xuất, kinh doanh các loại mô tơ, bơm nước, thiết bị điện, đặc biệt là các loại bơm chìm, bồn nước Inox và máy năng lượng mặt trời, máy cơ khí…


COMPANY PROFILE