Mùa mưa bão lại đến nhìn lại cảnh xưa vẫn còn tính thời sự

Mùa mưa bão lại đến nhìn lại cảnh xưa vẫn còn tính thời sự .Làm sao có thể chủ động ? Phòng và sống chung với thiên tai !

Khi liên kết thành một mảng lớn chiếc bè phao này sẽ trở nên rất vững trãi. Trên bè nổi sẽ có những chiếc lều chuyên dùng có thể vừa chống gió bão, che mưa vừa có thể hứng nước mưa để sử dụng nấu ăn , nước uống. Khi mọi người chủ động chuẩn bị sẵn sàng sống chung với lũ. Việc sống tạm trên bè nổi trong một thời gian ngắn chắc không quá bất tiện. Khi lũ rút các gường phao mô đun có thể tháo ra và trở về với chức năng một chiếc gường bình thường


COMPANY PROFILE